Dagens snabba globala urbanisering och omfördelning av ekonomiska, sociala och miljömässiga krav utgör fascinerande utmaningar i vårt arbete. KREATIVITET är den viktigaste essensen i vårt strävande att forma platser och hus för framtiden som är attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara

Aktuellt