BIM

Med byggnadsinformationsmodeller (BIM) som beslutsunderlag i projekteringsprocessen hanteras mer data med högre kvalitet på ett tydligare och mer integrerat sätt.

Kombinerat med 3D-visualisering underlättas kommunikationen och samtidigt besluts- och försäljningsprocessen.

Möjligheten för fler aktörer att vara delaktiga samtidigt reducerar risken för samordningsfel och även i förvaltningsskedet dras stora fördelar i BIM-projekt där objektens åldrande beaktas.