Byggnadsvård

För att skapa ett hållbart samhälle på sikt behöver vi inte enbart bygga klimatsmart utan även vårda och underhålla det befintliga byggnadsbeståndet.

I vårt arbete med byggnadsvård ingår anpassning till nya myndighetskrav och normer samt nya verksamheter och tekniska lösningar. Arbetet bedrivs med stor respekt för byggnadens och omgivningens arkitektoniska och kulturhistoriska värden.