Design

Gestaltning, färg, form, koncept ingår i designarbete som tas fram efter kundens speciella önskemål.

Det kan röra sig om allt från ett komplett designkoncept för ett företag, till en receptionsdisk på ett sjukhus, en specialritad laboratorieinredning eller en ny tapet.