Fysisk planering

Vi har en lång erfarenhet av fysisk, social och ekonomisk utbyggnadsplanering.

Vi utarbetar generalplaner och områdesplaner för bostäder och industri samt kartlägger även hur strukturer för markanvändning, trafik och gränsområden där emellan ska gestaltas i våra fördjupade översiktsplaner.

Vi ritar även detaljplaner som i sin tur utgör grunden för husprojektering.