Inredning

Genom en väl genomtänkt inredning förstärks lokalens funktion.

Pyramidens inredningsgrupp arbetar med allt från sjukhusmiljöer och skolor till kontor, bibliotek och hotell.

Funktion, ergonomi, arbetsmiljö och en ekologisk grundsyn är delar av det helhetskoncept som förenar inredningsarkitekturen med byggnadens arkitektur och de verksamheter som bedrivs där.