Miljö och hållbarhet

I vår strävan efter ett mer ekologiskt och hållbart byggande utgör effektiv resursanvändning och socialt ansvar viktiga grundstenar.

God arkitektonisk utformning och genomtänkta materialval ger effektiva transportflöden och ett minskat resursbehov, inte bara i det dagliga brukandet utan sett ur ett livscykel-perspektiv.