Projektledning

Via Pyramiden Projektledning bistår våra projektledare beställare och byggherrar med idéutveckling, tekniska och ekonomiska förstudier samt projekteringsledning vid framtagande av handlingar och beskrivningar.

Vi samordnar utskick av förfrågningsunderlag samt genomför entreprenadupphandlingar och byggledning under själva byggnationen och säkerställer en hög kvalitetsnivå genom hela projektet.

Gå till Pyramiden Projektledning