Tillgänglighet

Vår arkitektur är avsedd för alla och därmed är tillgänglighet en självklarhet i våra projekt; från husprojektering till val av material, kulör och belysning.

Tillgängligheten finns med i planeringen från start och hanteras med stöd av medarbetare, vår certifierade sakkunnige Jesper Nilsson och i samverkan med övriga konsulter.