https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Kvinnoklinik i Erbil, Irak

Vi har fått i uppdrag att rita en modern kvinnoklinik i Erbil - en av världens äldsta städer.

Utöver kvinnokliniken inrymmer uppdraget även 12 exklusiva villor för läkare, bostadshus med 20 lägenheter och hotell för besökare. Områdets bruttoarea (gross floor area) är ca 25 000 m².

För mer information kontakta Zlatan Bosnic