cialis 20mg

Historia

pyramiden

Historia

 

1985 grundades företaget den 1 augusti, med säte i Göteborg, och har genom åren genomfört ett antal riktade förvärv.

1986 förvärvades Ekedorffs arkitektkontor som enbart projekterade för vårdsektorn. Pyramiden arkitekter har sedan utvecklat detta område och är idag välkända för vår höga kompetens inom vårdsektorn. Företaget är medlem i Forum för vårdbyggnad och deltar aktivt i utvecklingen av morgondagens vårdmiljöer.

1987 startade kontoret en inredningsavdelning.

1994 förvärvades Wallner arkitektkontor (f.d HSB's arkitektkontor), specialister inom bostadssektorn.

1999 införlivades Jörgen Berg arkitekter ab, för att ytterligare stärka kontorets spetskompetens inom arkitektur och byggnadskonst. Ett kontor som tävlat framgångsrikt och vunnit både arkitekttävlingar och utmärkelser.

2002 kvalitets- och miljöcertifierades kontoret enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2010 systerbolaget Pyramiden Projektledning AB startas. 

2012 förvärvades AKOS arkitekter och ingenjörer. Contekton Architects and Planners AB, arkitektverksamhet övertogs.