gruppbild london

Medarbetare

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Därför är det viktigt för oss att skapa en trivsam och kreativ miljö där vi ser till både individen och gruppen.

På Pyramiden har vi en stor variation både när det gäller ålder och bakgrund. Detta har skapat en dynamisk sammansatt grupp med högt i tak.