https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Göteborg hamn - tekniskt center

Bakgrunden till uppdraget var att godsvolymerna ökade och behovet av service och underhåll av fordon och kranar ökade.

Målet var därför att skapa ett modernt center med verkstäder för truckar, elverkstad, centralförråd, skyddsförråd, personalutrymmen kontor för arbetsledning, administration, teknisk utveckling etc.

Projektinformation

  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Göteborgs hamn
  • Färdigställande: 2008
  • Storlek: 8300 m²