https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Ekdalagården

Enheterna behöver ses över och ges ett nytt sammanhållande koncept, samt särskiljas från varandra.

Vi har jobbat med att ta fram helhetskoncept för hela enheten med färgsättning, tillgänglighetsanpassning, berättande texter på väggar, möbler och stora bilder/konst på väggar i samtliga korridorer som stämmer överens med avdelningarnas namn, och vi har i ett nära och konstruktivt samarbete med verksamheterna tagit fram  med bilder och färger från natur, skog, havet och trädgård färger.
De nya lokalernas färgsättning skall stå sig över tid, och underlätta orientering.
De nya enheterna utformas för att ge ett ljust och välkomnande uttryck för såväl boende, personal som besökare.

Projektinformation

  • Plats: Härryda
  • Beställare: Härryda kommun, Ekdalagården
  • Projekteringstid: 2012-2013
  • Färdigställande: 2013
  • Storlek: 6700 m²