https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Bobutiken Öster om Heden

Uppdraget var att i samarbete med Bostadsbolaget ta fram ett design- och inredningskoncept med förslag till ny planlayout med kontor, utställning, pausrum och lounge samt ett inredningskoncept till en ”bobutik” med utställning och lounge med kaffe. Här skall man som hyresgäst eller besökare få möjlighet att komma in för att låna dator och få information om nyheter och nya projekt, eller för att träffa uthyrarna .

Här inryms kontor där Bostadsbolagets uthyrare samlas på en och samma plats, med ett centralt läge i Göteborg.  Hyresgästerna skall ges möjlighet att göra sina tillval, som visas i en inspirerande utställning, där man kan välja tapeter, maskiner, beslag, kakel etc. Utställningen skall inspirera besökaren/hyresgästen, till att göra sina tilläggsval, samt ges möjlighet att få prata med representant för boutställningen eller bara komma in och ta en kopp kaffe i loungen, där nyheter visas i broschyrmaterial samt på bildskärm.  

Målsättningen har varit att ta fram en inspirerande, varm och trivsam ”hemlik” miljö där besökaren skall känna sig välkommen, men också att företagets grafiska profil skall nå ut.

Besökaren skall bemötas med professionell service av personalen, samt ges inspiration.

De nya lokalerna ger möjligheter till samverkan mellan uthyrarna och lokalen utformas för att ge ett ljust och välkomnande uttryck såväl utvändigt som invändigt. Stort fokus har legat på att åstadkomma en inspirerande utställningslokal där man skall känna sig välkommen och professionellt bemött. Inredningskonceptet har anpassats efter lokalens förutsättningar, behov och grafisk profil.

För mer information kontakta Anna-Karin.

Projektinformation

  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Bostadsbolaget
  • Färdigställande: 2015
  • Storlek: 350 kvm