https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Sahlgrenska BoIC interiör

Nybyggnad (ca 24 000 kvm), byggt för att samla sjukhusets högteknologiska verksamhet inom radiologi, klinisk fysiologi, radiofarmaka och sterilcentral i samma byggnad.

Målsättningen var att skapa en inspirerande och upplevelserik miljö med funktioner i linje med framtida modern högteknologisk vårdbyggnad, där såväl personal som besökare skall känna sig trygg och välkommen.

Uppdraget var att i byggskedet ansvara för byggfärgsättning och samordning med ansvarig husarkitekt och projektgrupp från ett tidigt programskede fram till leverans och bygghandling, samt därpå ansvara för lös inredning i ett separat inredningsuppdrag där vi fick i uppgift att ta fram ett sammanhållande generellt inredningsförslag med höga krav på tillgänglighet, hygien, miljö, kvalitet och funktion. En annan del av uppdraget har varit att tillsammans med konstenheten samordna konsten i huset.

Riktlinjer för färgsättningen var att tydliggöra och underlätta orientering, vägledning och logistik. Färgsättning och materialval skall bidra till att ge en positiv och behaglig upplevelse. Interiören har en generell vit baskulör, med inslag av kulör på väggarna för att identifiera funktioner och underlätta vägledning. Respektive våningsplan och verksamhet har givits en egen identitet med olika färgkoncept inspirerade av naturen. Färgkoncepten är avstämda för att fungera ihop, för en generalitet och flexibilitet i huset.

För mer information ta kontakt med Anna-Karin

Projektinformation

  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Västfastigheter
  • Projekteringstid: Byggfärgsättning 05-2015 Inredningsprojektering 12-2015
  • Färdigställande: 2017
  • Storlek: 24000 kvm