https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Högelidsskolan

Om- och tillbyggnad av grundskola, 0-9

Stort skolprojekt med mål att samla men ändå särskilja avdelningar förskola till 9 klass. Innefattar 2 skolmatsalar, gymnastiksalar, träslöjdslokaler, modern aula, bibliotek, stora elevytor med café, fritidslokaler, danssal mm. samt särskilt anpassade särskolelokaler.

De nya lokalerna ger en samlad generös och välkomnade entré till skolan. Förskola är inrymt i egna ombyggda lokaler med avgränsade skolgårdsytor.

Stor vikt har lagts på att skapa känsla av närhet och hemkänsla i varje enhet. Miljön är modern men tidlös med inspiration av den ursprunglika byggnadens 70-tals karaktär.

Projektinformation

  • Plats: Mariestad
  • Beställare: Mariestads kommun
  • Projekteringstid: 2011
  • Färdigställande: 2010-2011
  • Storlek: Nybyggnad ca 5000 m², ombyggnad ca 8000 m²