https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Next step living, klubb Majviken

En klubb för livsupplevelser med fokus på hälsa och välbefinnande.

Next Step Living är ett livsstilsboende med möjlighet till moderna bostäder med tillgång till gemenskap, aktiviteter och upplevelser i en inspirerande atmosfär. Next Step Living Majviken vänder sig till dem som vill få ut det lilla extra av sitt boende, och det är en boendeform som förutsätter ett aktivt deltagande och där livsstil förenar snarare än ålder.

Next Step Living-hus finns ett antal aktivitetslokaler som ligger samlade i en avskild del av huset, såsom tex film- & spelrum, gym, behandlingsrum, solrum och hobbyrum. I Majviken går dessa lokaler under namnet Klubb Majviken. I dessa lokaler finns möjligheter för vila, friskvård och sociala aktiviteter - som ökar välbefinnandet och upplevelsen till ett rikare liv. En aktiv livsstil i gemenskap med andra som bidrar till ett friskare och gladare liv . Innehållet i lokalerna har anpassats efter hyresgästernas önskemål och fastighetens förutsättningar.

Dörrarna till Klubb Majviken öppnades i slutet av maj 2011 och erbjuder:

- Hobbyrum

- Behandlingsrum

- Oasen - vilrum i unik solmiljö

- Film- & spelrum

- Bastu

- Akvariet – aktivitetsrum

- Studio

- Gym

Projektinformation

  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Bostadsbolaget
  • Projekteringstid: 2011
  • Projektstart: Juni 2012
  • Färdigställande: 2011-2012
  • Storlek: Ombyggnad och renovering ca 350 m²