https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Uddevalla - visionsskiss

 

Skissen behandlar i stora drag primärt Uddevalla centrums västra delar och visar möjlig markexploatering, infrastruktur - både fordons- och tågtrafik, hantering av översvämningsproblematik, grönytor, den nya stadens koppling till vatten och ett förslag på en ny centrumbyggnad ansluten till nytt läge för centralstation. Ambitionen med skissen var att påvisa de möjligheter staden Uddevalla har, det mesta länkat till kommunens fördjupade översiktsplan.

Projektinformation

  • Plats: Uddevalla
  • Beställare: Stiftelsen Uddevallahem