https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Stadsförnyelse - Järvafältet

Uppdrag att utveckla miljonprogramsområden i Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

Nya trafikstrukturer utarbetades i samarbete med Chalmers. Det i förorterna rådande SCAFT-systemets nackdelar som trafikseparering, mörka gångtunnlar och broar, ersattes i vårt förslag av befolkade esplanader och trygga stadsgator, ”Strategier för bättre boende”.

Renoveringar och tillägg av olika slag, t.ex. i form av utökade eller inglasade balkonger, trygga gårdar och miljörum. Nya hustyper och förändrat gatusystem ger variation och ökad trygghet. Med hjälp av 3D-illustrationer beskrivs hur en förort omvandlas till stad.

Projektinformation

  • Plats: Stockholm
  • Beställare: Svenska Bostäder
  • Projekteringstid: 2006-2008