https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Kv Kemisten

Planeringsuppdrag som innebär framtagande av handlingar och utredningar vilka ligger till grund för det planprogram som föregår en ny detaljplan för området.

Större delen av planområdet har använts av ett gjuteri som 2009 upphörde med verksamheten.

Kv Kemisten AB som förvärvat fastigheten avser att utveckla det befintliga industriområdet till en plats för attraktiva bostäder.

Projektinformation

  • Plats: Halmstad
  • Beställare: Kvarteret Kemisten AB
  • Färdigställande: Pågående