https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Stenungsund Arena

Anläggningen skall sörja för Stenungsunds kommuns behov av rekreations och fritidslokaler för en lång tid framöver. Vid fullt utbyggd anläggning har ett komplett fritids/sport- och rekreationscentrum skapats.

Utefter en nybyggd inomhusgata längs den befintliga Sundahallen kan det etappvis byggas:

- En ishall med kapacitet för 1000 personer i publik

- En simhall med fyra olika bassänger och publikläktare

- En multihall för evenemang och sport med upp till 1500 personer i publik

- Ett café med bistro placerat vid entrén till inomhusgatan

- En ishall för träningsändamål

Ett nytt friskvårdsgym anläggs i den befintliga Sundahallen som även uppgraderas och knyts an till inomhusgatan.

Parkeringsplatser ökas från 450 till 1050 platser.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012 att genomföra projektering av ishall 1, simhall och ombyggnad av nuvarande simhall till friskvårdslokaler, som ett samlat projekt.

Byggnation av Etapp 1 omfattar ishall 1. Etapp 2 omfattar simhall och ombyggnad till friskvårdslokaler och startar 2016.

Projektinformation

  • Plats: Stenungsund
  • Beställare: Stenungsunds kommun
  • Projektstart: Beräknat hösten 2013