https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Mölndals sjukhus - sterilcentral

Om- och tillbyggnad av Mölndals Sterilcentral.

En modern sterilteknisk enhet vid Mölndals Sjukhus som kan möta kvalitetsmässiga krav och operationsavdelningarnas och övriga kunders krav på volymer och leveranssäkerhet.  
Sterilcentralen har ett genomtänkt godsflöde, höga hygienkrav, rymliga och ljusa arbetslokaler för en god ergonomi och arbetsmiljö.

Projektet har genomförts i steg med om-och tillbyggnad under pågående drift.

Projektinformation

  • Plats: Mölndal
  • Beställare: Västfastigheter
  • Projekteringstid: 2012- 2013
  • Färdigställande: Slutbesiktigat Juni 2015
  • Storlek: Ombyggnad 680 m², tillbyggnad 1050 m²