https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Sahlgrenska sjukhuset - bild- och interventionscentrum

I Bild- och interventionscentrum kommer avancerad medicinsk verksamhet att bedrivas, för diagnostik och även operation med bilder som stöd. Det nya centrat får en central placering på Sahlgrenska och skall fungera som ett nav för forskning, diagnostik och behandling.

Uttrycket i den nya byggnaden skall spegla vår tids arkitektur, samtidigt som placeringen med sitt centrala läge, ställer krav på att smälta in i den befintliga arkitekturen. De för Sahlgrenska typiska röda tegelfasaderna återfinns i Bild- och interventionscentrum.

Mellan de röda tegelbyggnaderna leder lätta uppglasade gångar. De är placerade på olika ställen i de olika våningsplanen för att skapa spänning och ge mesta möjliga öppenhet mot söder.

Den invändiga gestaltningen skall ge personal och besökande en upplevelse av en trivsam och professionell miljö. Krav på tillgänglighet för människor med funktionshinder arbetas in i miljön naturligt, så långt det är möjligt.

Materialval görs med tanke på god miljö.

Projektinformation

  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Västfastigheter
  • Projekteringstid: 2006 -
  • Färdigställande: 2015 - 2016
  • Byggentreprenör: Skanska
  • Storlek: ca 25000 m²