https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Kärnsjukhuset i Skövde - barn- och kvinnosjukvård

BK-projektet – Nya lokaler för vård av Kvinna och barn

Projektet skall ge sjukhuset moderna lokaler för all förlossningsrelaterad verksamhet – mottagning för och vård av kvinnan före förlossning och under förlossning, vård av familjen efter förlossning och neonatal vård. Det skall också ge sjukhuset samlade lokaler för barnsjukvården - den planerade vården och den akuta.

De nya lokalerna ger möjligheter till samverkan mellan olika enheter för personalen och att föräldrar och barn kan vistas tillsammans på sjukhuset.

De nya byggnaderna utformas för att ge ett ljust och välkomnande uttryck såväl utvändigt som invändigt. Stort fokus har legat på att åstadkomma en ytterst energisnål byggnad och även övriga miljömål har lagts stor vikt vid.

Projektinformation

  • Plats: Skövde
  • Beställare: Västfastigheter
  • Projektstart: Beräknat 2014
  • Storlek: Ombyggnad ca 4000 m², nybyggnad ca 8000 m².