https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Sahlgrenska sjukhuset - låghuset

Omfattande ombyggnad av Centralkomplexet SU/Sahlgrenska sjukhuset.

Arbetet handlar om att omvandla det snart 50 år gamla huset till en modern sjukhusbyggnad.

I detta projekt ryms förutom ett stort antal vårdavdelningar även huvudentrén, aulan, och Restaurang Amica.

Uppdraget är uppdelat i flera etapper och sträcker sig från programarbete till projektering av bygghandlingar.

Projektinformation

  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Västfastigheter
  • Projekteringstid: 2004
  • Färdigställande: 2010-2015
  • Storlek: 17000 m²