https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Sjukhuset i Lidköping

SIL – Sjukhuset i Lidköping, hus 17 och 25 - Nya lokaler för operation, intensivvård och sterilcentral

Projektet innehåller en operationsavdelning med 6 salar, för dagkirurgi och fr a ellektiv kirurgi. En sterilcentral i direkt anslutning till operation ger korta avstånd och bra flöden.

Postoperativ avdelning/uppvak är förlagd intill intensivvårdsavdelningen med 6 platser vilket ger flexibilitet i flöden och möjlighet till samverkan för personal.

Fasaderna i storskaligt skärmtegel är 2000-talets tolkning sjukhusets tegelarkitektur som har tydliga årsringar från 1800-talet och framåt.

Projektinformation

  • Plats: Lidköping
  • Beställare: Västfastigheter
  • Färdigställande: 2008
  • Storlek: Nybyggnad ca 5000 m², ombyggnad ca 1400 m²