https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-pharmacie/

Sahlgrenska sjukhuset - huvudentré

Huvudentrén – Ombyggnad med hänsyn till den ursprungliga gestaltningen

Centrakomplexet, där Huvudentrén ingår, invigdes 1959. Gestaltningen var tidstypisk för 50-talet. Material var av hög kvalitet, som marmor, kalksten, glasmosaik, ek osv. Med åren förändrades entrén. Mindre ombyggnader genomfördes, med anpassningar till ändrad verksamhet och teknik, utan att helheten beaktades.

2004 påbörjades ett arbete med att ta ett helhetsgrepp. Hösten 2005 invigdes första etappen med nytt karusellparti och nya golvbeläggningar. Hösten 2008 färdigställdes arbetet med en utökad entréhall och med en ny trappa till det nedre butiksplanet. I entréplanet byggdes en ny restaurangbyggnad, kopplad till entréstråket. Därefter fortsatte arbetet med ytterligare en utvidgning av entréstråket i samband med renovering av Sahlgrens Aula. Huvudentré och huvudstråk, med renoverad aula och ny restaurangbyggnad, färdigställdes i sitt slutligt planerade utförande hösten 2010.

Ett mål i gestaltningen har varit att tillvarata känslan för 50-talets arkitektur och väga in vår tids arkitektur i ombyggnaderna.

Viktiga förutsättningar har varit funktionella lokaler tillgängliga för alla. Huvudentréhall är en mötesplats, fri från butiker. Här finns information och service där patienter, besökande och personal har möjlighet att få en kopp kaffe i en trivsam och attraktiv miljö.

Aulan och anslutande foajéer byggdes om med nya ytskikt, möbler, ventilation och belysning samt kompletterades med modern IT- utrustning.

Restaurangen är en spännande och annorlunda utformad byggnad med höga designambitioner, diskret placerad i hjärtat av Sahlgrenska sjukhuset.

Projektinformation

  • Plats: Göteborg
  • Beställare: Västfastigheter
  • Projekteringstid: 2004 -2009
  • Projektstart: 2004
  • Färdigställande: 2010
  • Storlek: ca 3100 m²